สสจ. พิษณุโลก ร่วมกับ สสจ. เพชรบูรณ์ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยใน อ.บึงสามพัน และ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

You are here:
Go to Top