สสจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานตามกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อย. (คำสั่ง คสช. ที่ 77/2559) ครั้งที่ 1/2567

You are here:
Go to Top