สสจ. พิษณุโลก ร่วมกับ สสจ. เพชรบูรณ์ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยใน อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก และ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

You are here:
Go to Top